Hiển thị một kết quả duy nhất

Tawk_API.onLoad = function(){ Tawk_API.popup(); };